Köpinformation och beställning av "Avslappningsprogrammet från www.slappna-av.nu"

 • "Avslappningsprogrammet från www.slappna-av.nu" säljs som ett paket innehållande 1 st. textbok om 72 sidor, 1 st. övningsbok om 50 sidor, 1 st CD-skiva med inspelade avslappningsinstruktioner. Dessutom ingår som köpbonus, 1 ex. av e-boken "Lust för Livet" samt 1 års uppföljning och vidareutbildning via 52 e-mailutskick.

 • Priset är 395 SEK. I priset ingår ovanstående paket, frakt, faktureringsavgift samt moms. (Du betalar 395 SEK och inget mer!)

 • Betalning sker mot faktura, som bifogas i försändelsen. Betalningsinstruktioner bifogas fakturan. (Läs också köpvillkoren!) När Du fyllt i Dina uppgifter i formuläret, så innebär klicket på "JA, SKICKA BESTÄLLNINGEN"-knappen att Du godtar köpvillkoren.

 • Beställning av programmet via internet görs med hjälp av nedanstående formulär. OBS! Fyll i ALLA uppgifter noggrant! Kontollera att allt är rätt ifyllt INNAN Du klickar på "JA, SKICKA BESTÄLLNINGEN"! Efter beställning får Du ett mail, där Du ombeds att bekräfta Din beställning. Detta sker genom att Du klickar på en länk i mailet. Denna procedur är till för att skydda Dig från eventuella felbeställningar. Efter denna slutgiltiga bekräftelse av Din beställning, så får Du ett mail från oss, där vi bekräftar Din beställning samt ger Dig litet mer nyttig information runt köpet.

 • När beställningen är bekräftad av oss, så sänds den omgående. Du bör ha försändelsen inom bara några få dagar, men skulle Du mot förmodan inte ha fått paketet inom 14 dagar efter att beställningen är bekräftad, så ber vi Dig att ta kontakt med oss via e-mail: solum@slappna-av.nu

 • Bonuspresenterna får Du först efter att full betalning för paketet kommit oss tillhanda. Hur Du rent praktiskt skall gå tillväga för att erhålla Dina bonusprodukter får Du besked om i ett särskilt mail.

Ja tack, skicka programmet till:
Namn:
Emailadress:
Postadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
 • Köpet avser "Avslappningsprogrammet från www.slappna-av.nu", beskrivet i ovanstående "KÖPINFORMATION".

 • Köpet ingås mellan säljaren, (Björn Solum, Urb. Guadalpark 1, casa 15, 29600 Marbella, Spanien, Reg.nr. X-0813089-Q) och köparen (vilken är Du med namn och adress enligt ifyllt beställningsformulär)

 • Full ångerätt för köparen innehas under 10 dagar efter slutgiltigt bekräftad beställning. Köpet bekräftas slutgiltigt genom att klicka på en länk i det bekräftelsemail som sänds automatiskt till den emailadress som angivits i ovanstående beställningsformulär omedelbart efter att köparen har klickat på "JA, SKICKA BESTÄLLNINGEN" längst ner i  beställningsformuläret. Väljer köparen att inte slutgiltigt bekräfta beställningen, så annuleras beställningen helt. Om köparen ångrar köpet efter att ha slutgiltigt bekräftat beställningen, så skall detta meddelas säljaren omgående via email till: bjorn_solum@tetratraining.com. Skulle försändelsen ha hunnit skickas innan köparen meddelar säljaren om sitt ånger, så skall försändelsen skickas OBRUTEN tillbaka till säljaren. Eventuella kostnader för återsändningen faller i sådant fall på köparen. Ånger senare än 10 dagar efter bekräftad beställning godtages ej.

 • Eventuella reklamationer gällande böckernas och CD-skivans fysiska beskaffenhet skall OMGÅENDE och i första hand meddelas säljaren via email till emailadress: bjorn_solum@tetratraining.com. Säljaren förbinder sig att snarast sätta sig i förbindelse med köparen för att om möjligt lösa problemet till köparens belåtenhet. Skulle detta innebära att ett helt nytt paket eller delar av paketet behöver skickas till köparen, så sker detta utan extra kostnad för köparen. Kostnader för en eventuell återsändning av ursprungspaketet, eller delar av det, faller i detta fall på säljaren.

 • Försäljning mot faktura bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan säljare och köpare. Säljaren förbehåller sig därför rätten att godta beställningen eller ej.

 • Full betalning skall vara säljaren tillhanda INOM 10 DAGAR efter att försändelsen mottagits av köparen. Efter denna tidsrymd påförs köparen en dröjsmåls- och påminnelseavgift om 25 SEK för varje påminnelse. Om full betalning (fakturabelopp samt påminnelseavgifter) inte kommit säljaren tillhanda inom 10 dagar efter en andra påminnelse kommer ärendet att lämnas över till inkasso. Alla kostnader för detta påförs köparen.

 • Eventuella tvister gällande dessa köpvillkor skall i första hand lösas direkt mellan säljaren och köparen. Kan dessa inte nå fram till en förlikning, så bör tvistefrågan först i andra hand lösas med hjälp av rättslig instans.

 • Köparens godkännande av dessa köpvillkor bekräftas genom fullföljandet av beställningen genom att klicka på "JA, SKICKA BESTÄLLNINGEN!"-knappen i ovanstående beställningsformulär.

         www.slappna-av.nu/Björn Solum

© copyright Björn Solum, Marbella, Spanien